Klijent

Košarkaški savez Herceg – Bosne
DR. ANTE STARČEVIĆA 34
MOSTAR 88 000
Tel.: 063 286 945
mail: kosarkaski.savez.hb@gmail.com

Usluge

  • Web design
  • CMS
  • Logo design

Godina izrade: 2011.
Pogledaj projekt

KS HB